Styrelsen

Jonathan Vahlkvist

Ordförande

Jonathan har vart med i föreningen sedan den startades och har vart en aktiv ordförande sedan 2011.

Björn Lindh

Sekreterare

Björn har länge vart aktiv och deltagit i föreningens evenemang och aktiviteter, men tog 2013 klivet upp och engagerade sig i styrelsen.

John Mattsson

Ledamot

John började som professionell spelare för föreningen men efter att snabbt fått intresse för föreningen och dess utveckling började han engagera sig mer och mer och har bl.a titeln föreningsutvecklare.

Adam Ahlin

Ledamot

Adam har vart med i föreningen sedan 2013 och du ser honom runtomkring alla föreningens e-sportturneringar. Adam ansvarar för rekryteringen av e-sportlag. Intresserad? Maila adam.ahlin@leaf-gaming.com.

Christoffer Nilsson

Kassör

Christoffer har vart med i föreningen sedan 2012 och har tillsammans med Jonathan hjälpt till att driva föreningen framåt. Han agerar idag kassör och är involverad i alla våra samarbeten med Sverok, Respect all Compete, samt kommunen.

Joel Litén

Revisor

För att kontakta föreningens revisor Joel Litén maila revisor@leaf-gaming.com

Vill du komma i kontakt med oss?

Maila info@leaf-gaming.com för att komma i kontakt med oss. För att kontakta en specifik person, maila styrelsenpostensnamn@leaf-gaming.com. T.ex ordforande@leaf-gaming.com.