Styrelsen 2018/2019

Jonathan Vahlkvist

Ordförande

Jonathan har vart med i föreningen sedan den startades och har vart en aktiv ordförande sedan 2011.

Björn Lindh

Ledamot

Björn har länge vart aktiv och deltagit i föreningens evenemang och aktiviteter, men tog 2013 klivet upp och engagerade sig i styrelsen.

Adam Ahlin

Sekreterare

Adam har vart med i föreningen sedan 2013 och du ser honom runtomkring alla föreningens e-sportturneringar. Adam ansvarar för rekryteringen av e-sportlag. Intresserad? Maila adam.ahlin@leaf-gaming.com.

Christoffer Nilsson

Kassör

Christoffer har vart med i föreningen sedan 2012 och har tillsammans med Jonathan hjälpt till att driva föreningen framåt. Han agerar idag kassör och är involverad i alla våra samarbeten med Sverok, Respect all Compete, samt kommunen.

Oskar Larsson

Revisor

För att kontakta föreningens revisor maila revisor@leaf-gaming.com

Vill du komma i kontakt med oss?

Maila info@leaf-gaming.com för att komma i kontakt med oss. För att kontakta en specifik person, maila styrelsenpostensnamn@leaf-gaming.com. T.ex ordforande@leaf-gaming.com.